Firma została założona w listopadzie 1978 r. i posiada status Zakładu Górniczego wykonującego prace wiertnicze do głębokości 200 m.

Posiadamy specjalistyczny sprzęt wiertniczy, wykwalifikowaną kadrę pracowników mających niezbędne uprawnienia Urzędu Górniczego, Ministerstwa Ochrony Środowiska i kilkudziesięcioletni staż pracy na wierceniach.

Do chwili obecnej wykonaliśmy 398 studni, kilkadziesiąt ich renowacji oraz likwidacji w oparciu o projekty prac geologicznych i pod nadzorem uprawnionych geologów. Skuteczność naszych działań powoduje, iż realizujemy wszelkie zamówienia wdrażając najnowsze osiągnięcia w tej branży, w oparciu o technologię i materiały znanych firm krajowych i zachodnich.

Inwestorami naszymi są głównie Urzędy Miast i Gmin, Szpitale, Zakłady Przemysłowe, Specjalistyczne Gospodarstwa Wodne i osoby prywatne. Zasięgiem swego działania obejmujemy województwo warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie i lubelskie .

Zainteresowanych naszymi usługami zapraszamy do współpracy.