Oferujemy: STUDNIE GŁEBINOWE
Istniejemy na rynku już 26 lat, w tym okresie wykonali¶my 398 studni
Wykonujemy
 1. Wiercenie studni głębinowych i otworów rozpoznawczych do 200 m.
 2. Wiercenia za złożami surowców naturalnych.
 3. Renowacje i likwidacje studni.
 4. Wymiana i wyci±ganie utopionych pomp w studniach.
 5. Odwadnianie terenów sieci± otworów wiertniczych.
 6. Wykonywanie obudów studni.
 7. Fundamentowanie obiektów na studniach (pale).
 8. Pompy ciepła - otwory geotermalne.
 9. Wykonywanie piezometrów.
 10. Nietypowy usługi wiertnicze.
Zapewniamy
 1. Opracowanie projektów badań hydrogeologicznych ujęć wody i zasobów wód podziemnych.
 2. Ekspertyzy i poradnictwo w dziedzinie racjonalnego wykorzystywania zasobów wód podziemnych oraz prawidłowej eksplotacji ujęć wody.
 3. nadzory geologiczne nad prowadzonymi pracami studziennymi.

Powyższe prace wykonywane przez nasze przedsiębiorstwo prowadzone s± pod nadzorem rzeczoznawców Ministra Ochrony ¦rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le¶nictwa z zakresu geologii.